• slider image 545
:::
狂賀 鄭晴玲 - 榮譽榜 | 2023-03-20 | 點閱數: 29

六年甲班   吳旻陽       榮獲男童乙組田徑/跳遠  第二名

六年甲班   葉語蕎      榮獲女童乙組田徑/推鉛球  第五名

三年甲班   林宬樺    榮獲中年級男生組田徑/壘球   第五名

 

 

感謝  尤志偉老師及周勇德老師  的指導!